Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra sunt strict confidentiale si vor fi folosite numai pentru a onora comenzile de pe acest site.

Garantam pastrarea confidentialitatii datelor personale ale clientilor Inova Maralex SRL. Ne angajam sa tratam cu maxima atentie si respect informatiile personale ale clientilor nostri. 
Prin "date personale" ne referim la datele unice, individuale, referitoare la: nume, adresa postala, cod numeric personal, email si numar de telefon. 
Orice persoana care viziteaza site-ul www.bcycle.ro si care ofera in mod voluntar date cu caracter personal catre Inova Maralex SRL isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc pentru urmatoarele: 
• sa primeasca, din partea Inova Maralex SRL sau www.bcycle.ro, prin email, buletine informative; 
• datele personale sa poata fi prelucrate de catre Inova Maralex SRL, in vederea efectuarii de studii de piata sau a transmiterii unor materiale promotionale specifice marketingului direct, din partea Inova Maralex SRL sau a partenerilor sai; 
• in cazul in care trimiteti intrebari sau scrieti review-uri, numele dumneavoastra si posibil localitatea din care sunteti vor fi afisate pe site.

Inova Maralex SRL va pastra confidentialitatea acestor informatii, cu exceptia informatiilor solicitate de autoritatile legale competente. Inova Maralex SRL nu va inchiria sau vinde baza de date unor terte parti. 
In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, dispuneti de urmatoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justitiei. 
Utlizatorul poate sa isi exercite dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 2001, prin inaintarea catre Inova Maralex SRL a unei cereri intocmite in forma scrisa, datata si semnata (trimisa pe adresa Strada Tudor Vladimirescu Nr. 3, Pitesti – Sediu Social), sau prin contactarea Inova Maralex SRL pe adresa de email office@bcycle.ro. In cerere utilizatorul poate arata daca doreste ca raspunsul sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea catre utilizator se va face numai personal. Inova Maralex SRL va comunica masurile luate în temeiul solicitarii transmise de utilizator in termen de maxim 15 zile.

Utilizatorul se poate adresa prin plangere Autoritatii de Supraveghere (ANSPDCP) in cazul in care apreciaza ca i-au fost incalcate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001, in masura in care Iova Maralex SRL nu a comunicat in termenul de 15 zile masurile luate în urma solicitarii formulate. De asemenea, utilizatorul se poate adresa Autoritatii de Supraveghere (ANSPDCP) inainte de expirarea termenului de 15 zile, in cazul in care o intarziere ar cauza un prejudiciu iminent si ireparabil, aspect care trebuie justificat si dovedit de petent la data depunerii plangerii la Autoritatea de Supraveghere. 
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, utlizatorul are dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legea nr. 677 din 2001. Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal efectuata cu nerespectarea prevederilor legale se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. 
In cazul in care utilizatorul a solicitat dezabonarea de la orice informare privind reclama si marketing comunicata de Inova Maralex SRL, sau si-a exercitat dreptul de opozitie in acest sens, in metoda mentionata mai sus, va aducem la cunostinta ca Inova Maralex SRL va inceta orice forma de informare a utilizatorului privind activitatea sa de marketing, iar adresa de e-mail a acestuia va fi eliminata definitiv din baza de date a Inova Maralex SRL aferente activitatii de reclama si marketing. Dezabonarea de la e-mailuri cu caracter publicitar se poate realiza si direct din www.bcycle.ro.

Inova Maralex SRL prelucreaza date cu caracter personal, iar acceptarea Termenilor si Conditiilor Inova Maralex SRL presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001.